•zo&maar•

• Imagine •

Imagine – Hoe Creativiteit Werkt “Het mysterie is dit: hoewel de verbeelding geïnspireerd wordt door de wereld van alledag – door haar gebreken en schoonheden -, hebben wij het vermogen om voorbij onze bronnen te kijken, ons dingen voor te stellen die alleen in ons hoofd bestaan. Als wij iets […]