Imagine – Hoe Creativiteit Werkt

“Het mysterie is dit: hoewel de verbeelding geïnspireerd wordt door de wereld van alledag – door haar gebreken en schoonheden -, hebben wij het vermogen om voorbij onze bronnen te kijken, ons dingen voor te stellen die alleen in ons hoofd bestaan. Als wij iets zien dat onaf is, kunnen wij het afmaken. Barsten en kieren worden een bron van verlichting. En zo wordt een dweil een Swiffer, leidt Tin Pan Alley tot Bob Dylan en wordt een afgezaagde tragedie een Hamlet. Elk creatief verhaal is anders. En elk creatief verhaal is hetzelfde. Er was niets. Nu is er iets. Het lijkt bijna magie.”

Geef een reactie